De tijd vliegt

Het is alweer eerste week van maart. De nieuwjaarstoespraken voor volgend jaar liggen alweer op de tekentafel bij Tennisclub Capelle. De banen zijn alweer sneeuwvrij. Ik heb alweer enkele keren buiten getennist in mijn...