03 – Weer naar Spanje. Omgevallen. Gedver!

Krijg nou tieten! Zon! We kijken nog eens goed maar geen twijfel mogelijk. En een blauwe lucht. Dat ook. Als we om negen uur ‘s-ochtends het terrein afrijden, naar de lokale Carrefour om benzine...